Over ons

Boeren willen toekomst

De hoofdrolspelers in dit verhaal zijn onze boeren. Zij zorgen met veel passie voor ons voedsel en werken daarvoor dag en nacht. Bovendien denken ze toekomstgericht. Welke teelten kunnen rendabel zijn in het licht van het veranderende klimaat? Zij nemen het risico om die nieuwe teelten uit te proberen.

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Wie helpt hen daarbij? Dat zijn wij, de onderzoekers van Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Wij doen aan praktijkgericht landbouwonderzoek. Dat wil zeggen dat we proeven aanleggen op het veld en die resultaten met boeren delen. Zo leren we van elkaar.

Onze focus ligt al sinds 1973 op witloof. Daarnaast zetten we in op innovatieve en -akkerbouwteelten. Waarom? Omdat Vlaams-Brabant de bakermat van het witloof is én een echte akkerbouwprovincie. 150.000 voetbalvelden, dat is de oppervlakte van landbouw in Vlaams-Brabant. En daarvan is 60% akkerbouw.

Wil je nog meer weten over onze werking? Neem dan een kijkje op onze website.

Go4Food

Geen innovatie zonder sturende kracht. Dankzij de Vlaamse minister van Landbouw is het project Akkerdelen tot stand gekomen.

De Vlaamse minister van Landbouw werkt, samen met de verschillende partners in de voedselcoalitie, aan een toekomstgerichte voedselstrategie met doelstellingen en concrete acties.

  • GO staat voor de actie, de dynamiek die voedselveranderaars kenmerkt;
  • 4 verwijst naar de vier strategische doelstellingen in de voedselstrategie;
  • FOOD verwijst naar de voedselstrategie zelf.

De 4 strategische doelstellingen zijn:

  • voluit voor een veerkrachtige voedseleconomie
  • voedsel verbindt boer en burger
  • circulair en duurzaam ondernemen voor de toekomst
  • gezonde en duurzame voeding voor iedereen