Gebruiksvoorwaarden

Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons weten!

Deze website werd met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw en zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zullen Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie.

We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar akkerdelen@praktijkpuntlandbouw.be

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant. Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Als je denkt dat je rechten worden geschaad op deze website, neem dan contact op.

Herroepingsrecht

Bij een aankoop op afstand heb je als consument recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag na het afsluiten van de bestelling. Je kan de verkoop herroepen door het invullen van dit modeldocument en dit te bezorgen aan de landbouwer waarbij u een bestelling plaatste. De contactgegevens staan telkens op de persoonlijke pagina's aangegeven.